Sveriges Glasmuseum

Förtrollas av det äldsta svenska glaset från Hertig Karls 1580-tal. Njut av de kungliga praktpokalerna och de enkla flaskorna från 1600 och 1700-talet. Överväldigas av borgarnas kristall och charmas av böndernas pressade glas från 1800-talet. Gläds av den världsberömda formgivningen från 1900-talet. Imponeras av nutidens fantastiska svenska glas!

Besöksadress:
Södra Järnvägsgatan 2, Växjö. Se karta här.
(Delar hus med Smålands museum)
Telefon: 0470-70 42 00
E-post: info(at)kulturparkensmaland.se

Remmare, Kungsholms glasbruk
Gåva till Jacobus Melle, pastor i Sankt Maria kyrka, Lübeck 1717

Under 80 år har Sveriges glasmuseum insamlat glas och arkivhandlingar från Sveriges glasbruk, vilket resulterat i en av Europas största och mest kompletta samlingar. En nyligen genomförd inventering visar att samlingen består av närmare 35.000 glasföremål från 105 svenska glasbruk från 1580-talet till 2011. Till glasföremålen kan mer än 400 olika designers, formgivare och upphovsmän knytas.

Samlingen består även av utländskt glas om ca 1000 föremål från 35 olika länder från 400-talet före Kristus till år 2009, samt verktyg för glasframställning från sammanlagt 33 glasbruk från 1700-talet till 2005.

Sveriges glasmuseums omfattande bildarkiv innehåller tusentals foton från glasbruken och den tillverkning som skedde i och kring hyttan. Arkivet består även av ett omfattande skrift- och klipparkiv och ett hundratal priskuranter från 63 olika glasbruk och förädlingsföretag.

Sveriges glasmuseum verkar inte bara på en lokal arena utan har nationell och internationell betydelse tack vare sin samling, produktion av utställningar kring glas, dokumentation av glashanteringens arbete, liv och produkter, forskning om glas, glashantering och brukshistoria och medverkan i sammanhang där medarbetarnas speciella kompetens efterfrågas.